Fabrikk/Produksjon
Universe Group UAB produserer alle produktene for Mørk Maskin AS.  Pr. januar 2020 har fabrikken 42 ansatte. 3 av disse er tekniske tegnere samt 5 stk. på kontoret.

Produksjons lokalet er på 3500m2. Universe Group UAB jobber konstant med og utvikle seg i ett svært presset marked. Høsten 2018 ble det installert egen stålblåsingsboks med rensing og gjenbruk av stålsponet. Høsten 2019 ble det bygget opp ny lakkeringshall med ny ventilasjon. Februar 2020 ble det installert nytt kontorbygg, og mars 2020 kom den nye plasma skjæreren som har dobbeltkapasitet fra den gamle. Universe Group er konstant i utvikling for å møte kravene til effektivitet, kvalitet og ikke minst miljøkravene.

Produksjonsmål for 2020 er 400 produserte tilhengere, samt annet utstyr til landbruk og entreprenører. 300-350 stk. av disse tilhengerne er tiltenkt det norske markedet.


Image