Garanti og betingelser
Garantibestemmelser for Gigant:

Gigant har 5års garanti mot produksjonsfeil. Garantien krever vedlikehold i henhold til instruksjonshefte.

Garantien krever årskontroll/service hos forhandler eller avtalt service verksted 1 gang pr år.

Garantien bortfaller 12mnd etter siste årskontroll/service.


Unntatt fra garantien:

  • Slitasje eller varmkjøring av bremser og hjullager
  • Dekk
  • Rust, slitasje, feil og skader forårsaket av utvendig påvirkning eller feil bruk som er utenfor leverandørens kontroll.