Garantiskjema

Last ned garantiskjema, fyll ut og send til garanti@morkmaskin.no

Last ned garantiskjema

Garanti, klargjøring og funksjonskontroll før levering til kunde/bruker

Fabrikanter av Gigantprodukter besitter solid erfaring og kunnskap innen design, stålbehandling og produksjon. Produktutvikling og forbedringer er en kontinuerlig prosess. Endringer i produktspesifikasjoner og design kan dermed skje uten forvarsel. Produsenten tar ikke ansvar for avvik som måtte forekomme iht. oppgitte spesifikasjoner. Før Gigantproduktet leveres til kunde/bruker skal leverandør/forhandler utføre:

  • Spesifikasjonskontroll iht. sjekkliste.

  • Klargjøring, montering og funksjonskontroll.

  • Om ikke annet er avtalt skal Gigantproduktet leveres klart til bruk/klar for tilkobling til traktor.

  • Gjennomgå grunnleggende sikkerhetskrav, betjening og bruk.

  • Eiere/brukere skal gjøre seg kjent med Gigantproduktets sikkerhetskrav, bruk, vedlikehold og garantibestemmelser.

 

 

Gigantproduktene leveres med opptil 5 – fem – års fabrikkgaranti mot material og/eller produksjonsfeil.
Garantien krever følgende:

  • At bruk og sikkerhetskrav skjer iht. spesifikasjoner, instruksjonshefte og veitrafikkloven.

  • At ettersyn og vedlikehold regelmessig utføres iht. service/instruksjonshefte.

  • At årlig servicekontroll hos forhandler eller avtalt serviceverksted utføres iht. Gigant serviceskjema.

  • At påpekte utbedringer og reparasjons behov i servicerapporten utføres.

  • Garantien bortfaller 12 mnd. etter siste godkjente servicekontroll.

 


Unntak fra garantien:

Slitasje på dekk/felger og/eller varmekjøring av bremser, hjullager, løse hjulbolter, hydrauliske komponenter og brekkasje av bladfjærer pga. overbelastning omfattes ikke av garantien. Heller ikke normal slitasje, rust, feil og skader forårsaket av utvendig påvirkning eller feil bruk, dekkes av garantien. Mangler og feil på din nye Gigant må varsles innen 8 dager etter leveringsdato.